Our sites have Third party cookies. By browsing you are agreeing to our use of cookies. Read our cookies policy.


ทำอย่างไรดี..เมื่อมี "บาดแผล"
ผู้ชำนาญการผลิตยาปราศจากเชื้อ
An expert in high quality sterile pharmaceutical products
หน้าแรก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสุขภาพ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
EN / TH 

ทำอย่างไรดี..เมื่อมี "บาดแผล"

1. เมื่อมีเลือดออก
เลือดเป็นสิ่งที่ช่วยทำความสะอาดแผลเบื้องต้น การมีเลือดออกจากแผลเล็กน้อยจึงถือเป็นสิ่งที่ดี

2. การล้างแผล
เมื่อมีแผล ควรล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อ (Sodium Chloride 0.9% w/v) เพื่อขจัดฝุ่นผง และสิ่งสกปรกออกจากแผล ไม่ควรล้างแผลด้วยน้ำ สบู่ แอลกอฮอล์ หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เนื่องจากจะทำให้แผลแสบระคายเคือง

3. การเลือกยาใส่แผล
แผลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาจใช้ยาฆ่าเชื้อใช้ภายนอก (topical antiseptic) เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน ใส่หลังล้างแผล เพื่อลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อ

4. การใช้พลาสเตอร์ยาหรือผ้าพันแผล
ถ้าแผลมีโอกาสเสียดสีกับเสื้อผ้า ควรปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาหรือผ้าพันแผล การปิดแผลยังช่วยลดโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่แผลอีกด้วย ควรมีการเปลี่ยนพลาสเตอร์ยาหรือผ้าพันแผลทุกวัน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2-4

5. แผลติดเชื้อ
หากบริเวณแผลเกิดอาการปวด บวมแดง มีน้ำหนอง หรือมีไข้ อาจเป็นอาการของการเกิดแผล
ติดเชื้อ ควรรีบพบแพทย์

ุ6. พบแพทย์เมื่อมีอาการเหล่านี้
ถ้าเลือดไม่หยุดไหลภายในเวลา 5-10 นาที ถ้าบาดแผลลึกหรือยาวมากกว่าครึ่งนิ้ว ถ้าแผลอยู่ใกล้บริเวณดวงตา ถ้าเป็นแผลฉีกขาดหรือปากแผลเปิดกว้าง ถ้าเป็นแผลจากสิ่งที่เป็นสนิมหรือสกปรก ถ้ามีสิ่งสกปรกติดแผลที่เอาไม่ออก ถ้าถูกสัตว์ต่างๆกัด ถ้าปวดแผลมาก หรือถ้ามีแผลติดเชื้อ ควรรีบพบแพทย์


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/bangkokANB
A.N.B. Laboratories Co., Ltd. 557 Ramintra Rd., Kannayao, Bangkok, Thailand 10230 / Tel: (+662) 5100021, 9431504-8 / Fax: (+662) 5109945, 5190421
Copyright © 2019 A.N.B. Laboratories Co., Ltd.