ผู้ชำนาญการผลิตยาปราศจากเชื้อ
An expert in high quality sterile pharmaceutical products
หน้าแรก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสุขภาพ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
EN / TH 

การชะล้างคอนแทคเลนส์ด้วย... “น้ำเกลือปราศจากเชื้อ”

น้ำเกลือปราศจากเชื้อ มีความสมดุลกับน้ำในเซลล์ร่างกาย (Sterile and Isotonic) ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่มีสารเคมีรุนแรง ช่วยชะล้างสารเคมีในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ออกจากผิวเลนส์ การล้างคอนแทคเลนส์ ด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อก่อนใส่เข้าดวงตา จะลดโอกาสที่สารเคมีเข้าตา และลดโอกาสการเกิดการระคายเคืองตาได้


น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์เอนกประสงค์ (Multi-Purpose Contact Lens Solution) มักประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด ทั้งสารขจัดโปรตีนและไขมัน สารขจัดแคลเซียม สารปรับสมดุล สารฆ่าเชื้อ และวัตถุกันเสีย(1) การนำน้ำยาแช่มาล้างคอนแทคเลนส์ และใส่เข้าดวงตาโดยตรง จึงอาจก่อให้เกิดการแพ้ หรือการระคายเคืองตาได้ขั้นตอนการชะล้างคอนแทคเลนส์

1. ล้างมือให้สะอาด นำคอนแทคเลนส์ออกจากน้ำยาแช่ ชะล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเกลือ
ปราศจากเชื้อ ก่อนใส่เข้าดวงตา เพื่อชะล้างน้ำยาแช่ออกจากผิวคอนแทคเลนส์
2. ใส่คอนแทคเลนส์เข้าดวงตา
3. จะสังเกตได้ว่าเมื่อชะล้างสารเคมีออกจากผิวคอนแทคเลนส์ สามารถลดโอกาสการระคายเคือง
ตาได้


Do’s and Don’ts...
ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ (2,3)

Do’s
- ควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับคอนแทคเลนส์
- ควรล้างทำความสะอาดคอนแทคเลนส์อยู่เสมอ และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่เมื่อถึงกำหนด
- ควรใช้น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ และน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ให้ถูกประเภท ไม่นำน้ำยาล้าง
คอนแทคเลนส์มาแช่คอนแทคเลนส์ เนื่องจากไม่มีสารฆ่าเชื้อ
- ควรเปลี่ยนน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์เสมอ ไม่ควรนำ น้ำยาที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
- ควรล้างตลับเลนส์ และผึ่งให้แห้งทุกครั้ง
- ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนอาบน้ำ ว่ายน้ำ และก่อนนอน

Don’ts
- ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ นานเกินวันละ 8 ชั่วโมง
- ไม่ควรล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำลาย
- ไม่ควรถ่ายน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ และน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ลงในขวดพกพา
- ไม่ควรหยดน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ลงในดวงตา
- ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ ขณะมีอาการตาแดง ตาเจ็บ ขณะใช้ยาหยอดตา หรือใช้ยาป้ายตา
- ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  facebook.com/bangkokANB


References:
1. Gromacki SJ, Ward MA. “Understanding contemporary contact lens care products.” Contact Lens Spectrum; 2013; 28:20-5.
2. Contact Lenses: Do’s and don’ts. American Optometric Association, 26 Feb. 2012
http://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/contact-lenses/
dos-and-donts?sso=y
3. Do’s and Don’ts of Contact Lens Solutions. British Contact Lens Association, 26 Feb. 2012
https://www.bcla.org.uk/public/dos-and-donts-of-contact-lens-solutions

A.N.B. Laboratories Co., Ltd. 557 Ramintra Rd., Kannayao, Bangkok, Thailand 10230 / Tel: (+662) 5100021, 9431504-8 / Fax: (+662) 5109945, 5190421
Copyright © 2018 A.N.B. Laboratories Co., Ltd.